รู้จักฮอลแลนด์

เนเธอร์แลนด์? ฮอลแลนด์?

ประเทศเดียวกันแหละ

Read more...

ภูมิศาสตร์

ฮอลแลนด์เป็นจุดร่วมของวัฒนธรรมเยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส

Read more...

ภาษาดัชท์

ยากแต่ง่าย เอ๊ะยังไง

Read more...

ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษาในฮอลแลนด์ เรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท Study abroad in Holland เป็นยังไงบ้าง กินอยู่ ชีวิตที่มหาวิทยาลัย

Read more...

ธุรกิจและการเมือง

ฮอลแลนด์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เหมือนประเทศไทย และมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

Read more...

ความปลอดภัยในที่สาธารณะ

ฮอลแลนด์ถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

Read more...

ศาสนา

ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนนับถือศาสนาหลากหลายมากที่สุดในยุโรปตะวันตก

Read more...

การท่องเที่ยว

เที่ยวง่ายๆทั่วฮอลแลนด์โดยไม่ต้องมีรถ

Read more...

เมืองน่าเที่ยวในฮอลแลนด์

ทุนการศึกษา study abroad in Holland

Read more...

นึกถึงฮอลแลนด์ นึกถึง?

มาดูกันว่าสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์มีอะไรบ้าง เรียนต่อฮอลแลนด์

Read more...

last modified Feb 15, 2013 10:09 AM