ความปลอดภัยในที่สาธารณะ

ฮอลแลนด์ถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

มีอาชญากรรมบนท้องถนนและความรุนแรงน้อยมาก
ตำรวจมีความเป็นกันเองและชอบช่วยเหลือ หน้าที่ของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์ ท่านจึงมั่นใจได้ตลอดเวลาหากต้องการขอความช่วยเหลือจากตำรวจ หากต้องการติดต่อตำรวจ ไม่ต้องห่วงเรื่องอุปสรรคทางภาษา เพราะตำรวจพูดภาษาอังกฤษได้ หรือหากพูดไม่ได้ ก็สามารถหาผู้ที่พูดภาษาอังกฤษให้ได้้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต หรืออาชญากรรม ท่านสามารถโทรแจ้งตำรวจ หน่วยดับเพลิง หรือรถพยาบาลโดยกดหมายเลข 112 จากโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สิ่งสำคัญคือท่านต้องซื้อประกันภัยเมื่อมาถึงฮอลแลนด์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจากการถูกลักขโมยหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ

last modified Feb 27, 2013 08:24 AM