ธุรกิจและการเมือง

ฮอลแลนด์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เหมือนประเทศไทย และมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

ข้อมูลสำคัญ
ชื่อทางการ                        ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ระบอบการปกครอง            ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุขของรัฐ                     ผู้สืบทอดราชบังลังก์ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์)
หัวหน้าคณะรัฐบาล            นายกรัฐมนตรี (คนปัจจุบันคือนายมาร์ค รุทเทอ)
เมืองหลวง                         นครอัมสเตอร์ดัม
ทำเนียบรัฐบาล                  กรุงเฮก

องค์ประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจของฮอลแลนด์คือการค้าระหว่างประเทศ และเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว เนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มีแม่น้ำสำคัญของยุโรปหลายสายไหลผ่านไปลงทะเลเหนือ ฮอลแลนด์จึงมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งจากทั่วทั้งยุโรปตะวันตก

ศตวรรษที่ 17 ถือเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ชาวดัตช์ เรือดัตช์เป็นผู้ลำเลียงสินค้า 90% ของทั้งหมดในยุโรป ปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เศรษฐกิจของฮอลแลนด์ใหญ่เป็นอันดับ 16 ของโลก และติด 1ใน 10 ประเทศที่มีอัตราการส่งออกสูงสุด
ประเทศคู่ค้าหลักของฮอลแลนด์คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมนี เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส

บริการ เกษตรกรรม และการออกแบบ
ปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจกว่า 80% ของฮอลแลนด์เกี่ยวข้องกับการบริการ
ขณะเดียวกันฮอลแลนด์ยังเป็น 1 ใน 3 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรรายใหญ่ที่สุด ของโลกอีกด้วย สินค้าส่งออกที่เด่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและดอกไม้
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การออกแบบของชาวดัตช์เริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่น และสถาปัตยกรรม ไปจนถึงดนตรีและสื่อสมัยใหม่ ทำให้ภาคการออกแบบ หรือ creative industry ของเนเธอร์แลนด์ มีผู้ที่มีความสามารถหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก

การเมือง
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข พลเมืองผู้ใหญ่ทั้งหมดมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยตรงในระบบการเลือกตั้ง แบบสัดส่วน
ระบบนี้ทำให้พรรคการเมืองหลายพรรคได้รับที่นั่งในสภา โดยไม่มีพรรคการเมืองใด สามารถครองเสียงข้างมาก ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกอบด้วยผู้แทนจากหลายพรรค โดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีคือปฏิบัติหน้าที่รายวันของรัฐบาล เตรียมเสนอร่างกฎหมายและ นำมาบังคับใช้ พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ระบบกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงความสามัคคีของคนในชาติ ดังนั้นจึงมีพระราชอำนาจในเชิงพิธีการมากกว่า
พรรคการเมืองสายกลางใหญ่ๆ เน้นแนวคิด 3 แบบคือ พรรคที่เน้นแนวคิดแบบสังคม ประชาธิปไตย คริสเตียนประชาธิปไตย และเสรีนิยม พรรคขนาดเล็กอื่นๆ มีความเป็น สายกลางน้อยกว่าและยึดแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งจากทั้งสามแนวคิดหลักนี้

last modified Feb 27, 2013 08:24 AM