ศาสนา

ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนนับถือศาสนาหลากหลายมากที่สุดในยุโรปตะวันตก

ท่านจะเห็นโบสถ์คริสต์ มัสยิด โบสถ์ชาวยิว วัดฮินดู วัดไทย และวัดซิกข์ปะปนกันมากมาย

ศาสนาคริสต์มีประเพณียาวนานที่สุด โดยหมอสอนศาสนาคนแรกมาถึงที่นี่เมื่อ 1,600 ปีก่อน แต่ประชากรส่วนใหญ่เรียกตัวเองว่าพวกไม่เคร่งศาสนา หรือไม่มีศาสนา (Atheist) และโบสถ์ดัตช์ได้สูญเสียอิทธิพล ไปมากในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20
ท่านจะมีโอกาสมากมายในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามความต้องการ สอบถาม สำนักกิจการนัำกศึกษาที่สถานศึกษาของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ตั้งวัดต่างๆ

last modified Feb 27, 2013 08:24 AM