งานวิจัยเป็นเลิศ

เรียนปริญญาโท ปริญญาเอกที่ฮอลแลนด์ เน้นงานวิจัย พัฒนาแนวคิด พัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้

ฮอลแลนด์มีมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 13 แห่ง และ 12 จาก 13 แห่งนั้นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกโดย Times Higher Education Ranking 2013/2014 ซึ่งได้รับการจัดลำดับเช่นนี้ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

ผลของการจัดลำดับแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของงานวิจัยของเนเธอร์แลนด์นั้นดีใกล้เคียงกันและมีระดับสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยจากประเทศอื่นๆทั่วโลก

ขอยกตัวอย่างงานวิจัยโดยนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์  ในสาขาภูมิศาสตร์กายภาพและอุทกวิทยา โดยงานเขียนของนักศึกษาท่านนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเรียบร้อยแล้ว และเป็นการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอานันทมหิดล

ขอสรุปคร่าวๆว่างานวิจัยชิ้นนี้ เสนอแนวคิดในการสร้างแบบจำลองแบบเหมารวม (lumped model) เพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่ได้รับจากพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งๆ โดยปกติในแบบจำลองลักษณะนี้ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของระบบที่ศึกษา (scale) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้แบบจำลองลักษณะนี้ได้กับทุกพื้นที่ ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดต่างๆ กัน

ในขณะที่งานวิจัยชิ้นนี้เสนอแบบจำลองที่สามารถใช้คำนวณได้กับพื้นที่ลุ่มน้ำได้ทุกขนาด (หากทราบลักษณะทางเรขาคณิตของหน่วยพื้นที่ที่ใช้ในแบบจำลอง และลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำที่สามารถวัดได้โดยตรง) ดังนั้นจึงไม่ต้องพิจารณาว่าพื้นที่นั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ และสามารถใช้โครงสร้างวิธีคำนวณแบบเดียวกันได้หมด

ดูงานวิจัยได้ที่ลิ๊งนี้ค่ะ http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/17/2981/2013/hess-17-2981-2013.pdf

งานวิจัยนี้เน้นศึกษาปริมาณน้ำหลากบนพื้นดินในกรณีที่ฝนตกหนักเกินกว่าที่ดินจะสามารถรับน้ำได้หมด 

การคำนวณความสามารถในการดูดซับน้ำ จะนำมาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนวณว่า เมื่อฝนตกปริมาณหนึ่ง พื้นที่ดินในบริเวณนี้จะรับน้ำไว้ในดินได้มากขนาดไหน แล้วน้ำจะท่วมขึ้นมามากขนาดไหน หรือจะไหลผ่านไปยังอีกพื้นที่หนึ่งเร็วเพียงใด

การศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์และอุทกวิทยา มีความจำเป็นในการนำมาใช้ป้องกันประเทศจากน้ำท่วมอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผล

หวังว่าน้องๆคงสนใจเรียนเรื่องภูมิศาสตร์และการทำงานวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์กันขึ้นมาบ้างนะคะ

Hydrology

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Oct 09, 2013 11:55 AM