มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศฮอลแลนด์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในประเทศฮอลแลนด์ study abroad in Holland

มหาวิทยาลัยวิจัยเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย และการเรียนการสอนเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก 

หลายๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ และบัณฑิตที่จบไปแล้ว มักไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัยมีขนาดแตกต่างกัน และรับนักศึกษาตั้งแต่ 6,000 ถึง 30,000 คน รวมแล้วทั่วประเทศสามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 240,000 คน

ระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (BA): 3 ปี 
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (BSc): 3 ปี 
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA): 1-2 ปี
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc): 1-2 ปี
  • ปริญญาเอก: 4 ปี 

มหาวิทยาลัยวิจัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับ ปริญญาและหลักสูตรสั้น

Delft University of Technology

Eindhoven University of Technology

Erasmus University Rotterdam

Leiden University

Maastricht University

Nyenrode Business University

Open University

Protestant Theological University

Radboud University Nijmegen

TiasNimbas Business School

Tilburg University

University of Amsterdam

University of Groningen

University of Humanistic Studies

University of Twente

Utrecht University

VU University Amsterdam

Wageningen University and Research Centre

๊ืUniversity Colleges (ปริญญาตรี)


ข้อมูลเพิ่มเติม

 

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Jan 12, 2016 10:46 AM