มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาดัตช์ 'hogescholen') เปิดสอนหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การมีประสบการณ์การทำงานจริงผ่านการฝึกงานเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษาเพื่อ ประกอบอาชีพที่เปิดสอนในสถาบันเหล่านี้ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุด รับนักศึกษา 20,000 ถึง 40,000 คน รวมแล้วสามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร เพื่อการประกอบอาชีพได้ทั้งสิ้น 416,000 คน

ระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา

  • ปริญญาโท (M): 1-2 ปี
  • ปริญญาตรี (B): 4 ปี 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เปิดสอนหลักสูตร นานาชาติระดับปริญญาและหลักสูตรสั้น

Amsterdam School of the Arts

ArtEZ Institute of the Arts

Avans Hogeschool, University of Applied Sciences

Azusa Theological Seminary

Business School Netherlands

Business School Notenboom

Christelijke Hogeschool Ede

Codarts, University for the Arts

Design Academy Eindhoven

Driestar Hogeschool

EuroPort Business School

Fontys University of Applied Sciences

Foundation STC-Group/Netherlands Maritime University

Gerrit Rietveld Academie

HAN University of Applied Sciences

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

HAS Den Bosch

Hogeschool Edith Stein

Hogeschool Leiden, University of Applied Sciences

Hogeschool van Amsterdam

กลับสู่ด้านบนสุด

HU University of Applied Sciences Utrecht

HZ University of Applied Sciences

Hotelschool The Hague

INHOLLAND University of Applied Sciences

Katholieke Pabo Zwolle, Teacher Training Institute

New Business School Amsterdam

NHL University of Applied Sciences

NHTV Breda University of Applied Sciences

Reformed University of Applied Sciences Zwolle

Rotterdam University, University of Applied Sciences

Royal Academy of Art, The Hague

Saxion University of Applied Sciences

Stenden University of Applied Sciences

Webster University, University of Applied Sciences

The Hague University of Applied Sciences

TIO University of Applied Sciences

Utrecht School of the Arts (HKU)

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Vilentum University of Applied Sciences

Windesheim University of Applied Sciences

Wittenborg University of Applied Sciences

Zuyd University of Applied Sciences

กลับสู่ด้านบนสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูวิดีโอเผยแพร่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮอลแลนด์บนเว็บไซต์ HBO-raad (สมาคมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในเนเธอร์แลนด์์)

ค้นหาหลักสูตรการศึกษานานาชาติและคอร์สที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์บนเว็บไซต์ Internationalstudy.nl

last modified Aug 21, 2013 09:47 AM