ระบบการให้คะแนนของฮอลแลนด์

ได้ 9 เต็ม 10 นี่ก็เรียกว่าเมพมากแล้ว

ระบบการให้คะแนนของฮอลแลนด์แตกต่างจากระบบการให้คะแนนในประเทศไทย

เราได้จัดทำคำอธิบายสั้นๆ เพื่อช่วยให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับระบบการให้คะแนน ของฮอลแลนด์  

ระบบคะแนนแบบ 10 คะแนน 

ในฮอลแลนด์ ใช้ระบบ 10 คะแนน ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา คะแนน 10 คือคะแนนสูงสุด และ 6 คือคะแนนผ่านต่ำสุด

คะแนน

ความหมาย

10

ดีเยี่ยม *

 9

ดีมาก *

 8

ดี

 7

สูงกว่าน่าพึงพอใจ

 6

น่าพึงพอใจ

 5

เกือบน่าพึงพอใจ

 4

ไม่น่าพึงพอใจ

 3

ไม่น่าพึงพอใจอย่างมาก *

 2

แย่ *

 1*

แย่มาก *

 * คะแนน 1-3 มักไม่ค่อยให้กัน และ 9 กับ 10 ก็ได้ยากมาก

เปรียบเทียบระบบการให้คะแนน

หลายๆ ประเทศใช้ระบบการให้คะแนนที่คล้ายกับระบบที่ใช้ในฮอลแลนด์ ตัวอย่างหนึ่งก็คือ ระบบ 1-100 อย่างไรก็ตาม คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่ ถ้าจะเปรียบเทียบคะแนน 90-100 กับคะแนน 10 ในระบบของฮอลแลนด์ หรือ 80-90 กับ 9 และอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น คะแนน 80 ในจีน ไม่ถือเป็นคะแนนที่ดี เนื่องจากคะแนนส่วนใหญ่ในระดับอุดมศึกษาของจีนอยู่ระหว่าง 80 ถึง 100 ขณะที่ในฮอลแลนด์ คะแนน 8 ถือว่าเป็นคะแนนดีมาก เนื่องจากคะแนนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 และมีเพียงนักเรียนดีเด่นเท่านั้นที่ได้คะแนน สูงกว่า 8 

อ่านเอกสารความรู้ของเราเกี่ยวกับ Grading systems in the Netherlands, the US and the UK(199.6 kB)(ภาษาอังกฤษ)

last modified Feb 13, 2013 09:41 AM