เตรียมตัวไปฮอลแลนด์

เตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ study abroad in Holland มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เลือกมหาวิทยาลัย เลือกสาขาวิชาปริญญาตรี ปริญญาโท หาทุนการศึกษา สมัครออนไลน์ ทำวีซ่า หาบ้านพัก

ชีวิตและการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของดัชต์ ได้กลายเป็นปลายทางของการศึกษาที่เป็นที่นิยมมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่ในหมู่คนไทยยังมีจำนวนไม่มากนักที่จะรู้จักเนเธอร์แลนด์  ประเทศเนเธอแลนด์ตั้งอยู่ในภาคเหนือของยุโรป มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีและเบลเยี่ยม  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีโอกาสจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดในประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่สูงเมื่อมีการจัดอันดับ จาก  QS และเซี่ยงไฮ้ และเป็นประเทศที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยสูงสุดที่ถูกจัดอันดับ  ส่วนใหญ่ของโปรแกรมทั้งหมดได้รับการสอนในภาษาอังกฤษและนอกจากนั้นประเทศเนเธอแลนด์มีสภาพแวดล้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตที่รื่นรมณ์และยังเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วย

ภาษาอังกฤษ

เนเธอร์แลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่า 2.200 โปรแกรม สำหรับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  หลักสูตรระยะสั้นในแต่ละสาขาที่แตกต่างกัน  studyfinder

คุณภาพของการศึกษา

ชาวดัตช์เรียกตัวเองว่าเป็นผู้บุกเบิกนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็น ย้อนกลับไปในวิธีการสอนของพวกเขาและให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ผู้ประกอบการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรียนรู้จากปัญหา และมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล

นอกจากนี้ชาวดัตช์แยกการศึกษาในมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 เภท

1 . มหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยวิจัยจะเน้นด้านวิชาการ ในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยวิจัยจะถูกจัดอยู่ในอันดับสูง สำหรับนักเรียนไทยก็จะเหมาะสม สำหรับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ปีปริญญาโท 1 หรือ 2 ปีปริญญาเอก 4 ปี

 2. มหาวิทยาลับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ซึ่งรวมการปฏิบัติและทฤษฎี ที่เหมาะสมกับนักศึกษาปริญญาตรี ด้านการปฏิบัติคือการที่นักเรียนมีหน้าที่ที่จะทำฝึกงานในปีที่ 3 สำหรับนักเรียนไทยก็จะมีความเหมาะสมสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท   ปริญญาตรี 4 ปีปริญญาโท 1- 2 ปี

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ 700- 900 ยูโรต่อเดือน รวมทั้งที่อยู่อาศัย นักศึกษาส่วนใหญ่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยรถจักรยานซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้  ที่อยู่อาศัยราคาจะแตกต่างกันไปอยู่ระหว่าง 350-800 ยูโรต่อเดือน สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการที่ยูโรอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท

ปริญญาตรีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000-10,000 (200,000 - 400,000 บาท) ต่อปี

ปริญญาโทค่าใช้จ่ายประมาณ  8,000-20.000 (320,000 - 800000 บาท) ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตรอบ 700-900  ยูโรรวมทั้งที่อยู่อาศัยรวมที่พัก(28,000- 40,000 บาท) ตอ่เดือน

โครงร้างพื้นฐาน

เนเธอแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของยุโรป และตั้งอยู่ใจกลางของยุโรป นักศึกษาสามารถเดินทางไปประเทศต่างๆของยุโรปได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขอวีซ่า ถือได้ว่าเนเธอแลนด์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดในโลก การเดินทางโดยขนส่งสาธาระณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง รถโดยสารประจำทาง เส้นทางจักรยาน และทางเท้าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมาก 

ไปที่ Visa Wizard

ส่วน checklist ด้านล่างจะช่วยเช็คให้ว่าน้องต้องทำอะไรเมื่อไหร่บ้าง

จะไปฮอลแลนด์ต้องทำอะไรตอนไหนบ้าง

last modified Aug 03, 2015 06:00 AM