การทำงานระหว่างเรียนปริญญาโทที่ฮอลแลนด์

ทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นักศึกษาไทยต้องมีใบอนุญาตทำงาน (work permit) และสามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสามารถทำงานเต็มเวลาระหว่างช่วงฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม

วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ให้นักศึกษาขอใบรับรองความเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วนำไปให้เอเจนซี่จัดหางานจัดทำใบอนุญาตทำงานให้ ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ก็เริ่มทำงานได้ โดยเอเจนซี่จะจัดหางานให้ด้วย หากไม่ใช้เอเจนซี่ บริษัทนายจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้ท่าน หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่้ออก ใบอนุญาตทำงานชื่อว่า UWV Werkbedrijf

ข้อยกเว้นสำหรับการฝึกงาน

หากท่านศึกษาอยู่ที่สถาบันเจ้าภาพใดที่ต้องทำการฝึกงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน สถาบันเจ้าภาพและบริษัทนายจ้าง จำเป็นจะต้อง ลงนามในสัญญาฝึกงาน

ดาวน์โหลดสัญญาฝึกงาน(160.0 kB) (ภาษาอังกฤษ)

ประกันสุขภาพและงาน

ท่านจำเป็นต้องทราบว่า ทันทีที่ได้ทำงาน ท่านจะถูกบังคับให้ทำประกันสุขภาพพื้นฐาน ของฮอลแลนด์ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ท่านอาจถูกปรับเป็นเงินก้อนใหญ่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพ

หมายเลขประกันสังคม

BSN เป็นตัวย่อของ Burger Service Nummer ซึ่งแปลว่า ‘หมายเลขบริการประชาชน’ BSN เทียบได้กับหมายเลขประกันสังคม ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนเฉพาะตัวสำหรับประชาชน ทุกคนที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐ

ท่านอาจถูกถามหาหมายเลข BSN จากหลายฝ่าย ถ้าทำงาน นายจ้างจะต้องทราบหมายเลข BSN ของท่าน บริษัทประกันจะถามหาหมายเลข BSN ของท่านด้วยเช่นกัน

เมื่อลงทะเบียนกับเทศบาลเมืองท้องถิ่น ท่านจะได้รับหมายเลข BSN ที่ออกให้โดยอัตโนมัติ ศาลากลางท้องถิ่นจะส่งจดหมายถึงท่านเพื่อยืนยันรายละเอียดส่วนตัวทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน ทะเบียน จดหมายนี้จะระบุหมายเลข BSN ของท่านด้วยเช่นกัน

ภาษีเงินได้

ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการทำงานที่ฮอลแลนด์ทั้งหมดในเวลาหนึ่งปี  ทุนการศึกษาอาจถือว่าเป็นเงินได้เช่นกันและจะบวกเข้าไปในยอดรวม  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้ กรุณาตรวจสอบกับนายจ้างหรือติดต่อ กรมสรรพากรฮอลแลนด์โดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเอกสารความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติและงานพาร์ทไทม์(195.7 kB) (ภาษาอังกฤษ)

last modified Sep 26, 2013 10:20 AM