วีซ่าเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศฮอลแลนด์

เมื่อมหาวิทยาลัยที่เนเธอร์แลนด์ตอบรับเข้าเรียนต่อแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการขอวีซ่าให้ ฉะนั้นนักศึกษาที่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจะได้วีซ่าแน่นอนหากยื่นเอกสารครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

วีซ่าระยะสั้น

ทุนการศึกษา study abroad in holland

อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Sep 30, 2013 10:09 AM