เรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัย VU Amsterdam

Publication date: Feb 09, 2017 09:45 AM

เรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัย VU ในปีการศึกษา 2017

testimonialใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนของคุณ ศึกษาด้านสหวิทยาในหัวข้อต่างๆ ในเมืองมรดกโลกเช่นอัมสเตอร์ดัม!  Amsterdam Summer School VU อัมสเตอร์ดัม ภาคฤดูร้อนมีหลักสูตรขนาดเล็ก (ไม่เกิน. 25 ผู้เข้าร่วมศึกษา) หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้มองในเชิงลึกในหัวข้อการศึกษาของคุณ คุณจะได้เรียนกับกลุ่มที่ไม่ซ้ำกันจากเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลก ทุกหลักสูตรรวมถึงการไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และสถาบันต่างๆ เช่น Anne Frank House ศาลอาญาระหว่างประเทศ และ Rijksmuseum ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Amsterdam
อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ทำให้รู้สึกเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และทันสมัย มหานครที่คึกคักไปกันได้ดีกับชีวิตนักศึกษา อัมสเตอร์ดัมยินดีต้อนรับผู้มาเยือนและสำรวจความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและจะผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับสังคมที่เปิดกว้างและใจกว้าง และถือได้ว่าอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่ปลอดภัยและเป็นมิตรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดกันอย่างแพร่หลาย

การเดินทางมาถึงและที่อยู่อาศัย
เมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบิน Amsterdam Schiphol ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมีการเสนอบริการรับส่ง ซึ่งจะนำคุณไปยังที่พักของคุณ เพราะเราพบว่ามันสำคัญที่คุณจะสามารถเที่ยวชมเมืองได้อย่างง่ายดายและอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย   ที่อยู่อาศัยที่สะดวก บ้านพักอาศัยที่หาได้ง่าย  มีบ้านต่างๆให้เลือกหลายข้อเสนอทั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย
housing
วิธีการสมัครเรียน และ ค่าเล่าเรียน
การลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่ในเดือนธันวาคม 2016 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 ความต้องการเอกสารต่างๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:www.amsterdamsummerschool.nl

 ค่าธรรมเนียมหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเงิน  € 1,000 หรือ €1,150  (ไม่รวมที่อยู่อาศัย.)  ค่าธรรมเนียมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึง: ให้บริการรับส่งที่สนามบิน  ทัศนศึกษา ปฐมนิเทศ การช่วยเหลือฉุกเฉิน 24/7 และใบแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่รวมถึงหลักสูตรด้านสังคม

ทุนการศึกษาและส่วนลด

ส่วนลดเป็นเงิน  € 150  สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินก่อน 15 มีนาคม  และส่วนลด € 250  สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโปรแกรม  ทุนการศึกษา 10 ทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ ค่าเล่าเรียนสำหรับ 1 หลักสูตรซึ่งรวม 2 หลักสูตรเข้าด้วยกันส่วนลดเป็นเงิน  € 100  หรือรวมหลักสูตร 3 หลักสูตรเข้าด้วยกันส่วนลดเป็นเงินเป็นเงิน  € 200  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำหรับรายชื่อของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโปรแกรมและข้อกำหนดและเงื่อนไข     ติดต่อ

 www.amsterdamsummerschool.nl  Email : amsterdamsummerschool@vu.nl  T +31 (0) 20 59 86429


โครงการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัย VU อัมสเตอร์ดัมภาคฤดูร้อน ได้เสนอกิจกรรมทางสังคมอย่างกว้างขวาง นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจเข้าร่วม ตัวอย่างเช่นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือและการเดินทางไปยังรัฐสภาในกรุงเฮก และแวะทานอาหารมื้อเย็นที่ริมทะเลดัตช์

Vrije Universiteit Amsterdam
Vu amsterdam
VU อัมสเตอร์ดัม เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ครอบคลุมติดอยู่ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยของโลก นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1880 ในด้านสหวิทยาการวิจัยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 11 คณะ การเรียนการสอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักเรียนจำนวน 26,000 คน หลักสูตรมีมากกว่า 50 ปริญญาตรี และกว่า 100 ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายของตัวเลือกทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ผู้คนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและมีส่วนร่วมในรูปแบบใหม่ของการทำงานร่วมกัน

Courses 2017
8-22 กรกฏาคม
- พุทธศาสนาและจิตวิทยา
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์)
- อาชญากรรมที่ถ่ายเก็บไว้ได้: การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางคดีอาญา
- การปลดปล่อยอาณานิคมในยุโรป: ประวัติศาสตร์ (ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับทาสและความยุติธรรมที่มหาวิทยาลัยบราวน์)
- การทำวิจัยด้วยการวิเคราะห์วาทกรรม: การอภิปรายมุมมองทำให้ความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ร่วมกับมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์)
- กฎหมายการศึกษาเชิงประจักษ์: บทนำเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ระเบียบวิธีวิจัย
- สุขภาพทั่วโลก
- มานุษยวิทยาและความร่วมมือในการเล่าเรื่องในอัมสเตอร์ดัม
- กฏหมายอาญาระหว่างประเทศ
- กฎหมายในสมัยโบราณ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย Leiden)

22 กรกฏาคม -05 สิงหาคม
- ไอเดียในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สมองและจิตใจ
- บริบทการตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
- อาชญากรรมที่เกี่ยวกับตัวเลข: ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
- การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
- ค้นพบดัตช์: (หลักสูตร 4 สัปดาห์) ภาษาและวัฒนธรรม
- การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับผู้ใช้รถเข็น
- การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
- การสร้างธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการ
- การจัดการพฤติกรรมองค์กร
- ศาสนาคริสต์ในซีเรีย : อดีตและปัจจุบัน
- หัวใจของทุนนิยม, อัมสเตอร์ดัมจาก 1600 ถึงปัจจุบัน

5-19 สิงหาคม
- การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ใน UNIX
- อาชญากรรมและสถานที่ตั้ง: การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการทำแผนที่
- สำรวจโบราณคดีของเขตแดนอาณาจักรโรมัน
- อาหารสำหรับคนกว่าพันล้าน : ความท้าทายและนวัตกรรมในอาหารและน้ำ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ
- มรดกของสงคราม: วัฒนธรรมในช่วงเวลาของความขัดแย้ง
- การวิจัยการดำเนินงาน: วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้คณิตศาสตร์
- ธรรมชาติและการบำบัด : การวิจัยแฝดและพันธุศาสตร์มนุษย์
- การสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
- งานวิจัยที่มีความรับผิดชอบและ Boot Camp นวัตกรรม
- ศิลปะของการช่วยเหลือ การปฏิบัติสำหรับคนหนุ่มสาวมืออาชีพ
เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Apr 07, 2017 11:28 AM