คณะน่าเรียน วิชาน่ารู้

แนะนำคณะน่าเรียนต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศฮอลแลนด์ เรียนแล้วมีงานทำแน่นอน

การจัดการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร

ฮอลแลนด์สามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกทั้งๆที่พื้นที่ประเทศเล็กกว่าประเทศไทยหลายเท่า เรียนต่อปริญญาโท ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่เนเธอร์แลนด์ food valley ทุนการศึกษา study abroad in Holland

อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Sep 26, 2013 10:28 AM