การฝึกงานในฮอลแลนด์

ฝึกงานระหว่างที่เรียนปริญญาโทในฮอลแลนด์

การฝึกงานระหว่างการเรียนปริญญาโทในฮอลแลนด์

หากท่านต้องการฝึกงานที่ฮอลแลนด์ ต้องดูว่า

การฝึกงานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในฮอลแลนด์ หรือหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ

ค้นหาที่ฝึกงาน click ที่  internships  

 

การหาประสบการณ์การทำงานในฮอลแลนด์หลังเรียนจบ

เมื่อท่านได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ท่านไม่สามารถฝึกงานที่ฮอลแลนด์ได้อีกต่อไป  เนื่องจากไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนเหมือนเดิมแล้ว อย่างไรก็ดี หากท่านมีงานทำอยู่แล้วที่ประเทศไทย ท่านยังสามารถทำงานต่อที่ฮอลแลนด์ได้ในฐานะผู้ฝึกหัด’ หรือ practicant


นายจ้างที่ประเทศไทยต้องให้การรับรองว่า ท่านจะสามารถกลับเข้าทำงานต่อได้หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว นั่นหมายความว่า ท่านจะเดินทางมาฮอลแลนด์เพื่อฝึกงาน โดยเฉพาะเท่านั้น

'เอกสารความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาฝึกงาน'(196.0 kB) (ภาษาอังกฤษ)

 

last modified Jan 29, 2016 05:09 AM