วิธีการสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ในฮอลแลนด์

เรียนต่อฮอลแลนด์ study abroad ทุนการศึกษา ปริญญาโท


1. เตรียมตัวหาข้อมูล เตรียมฟิตภาษาอังกฤษ เตรียมเอกสารให้พร้อม มหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อที่จะเปิดเรียนเดือนกันยายนปีถัดไป เอกสารที่ต้องใช้โดยทั่วไปได้แก่

a. วุฒิการศึกษาที่จบมา (ม.6 หรือ ปริญญาตรี) หรือจดหมายรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่
b. เอกสารแสดงผลการเรียน (transcript)
c. ประวัติย่อส่วนตัว (resume)
d. จดหมายอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเรียนวิชานี้ ความยาว 300-400 คำ (motivation letter)
e. หนังสือเดินทาง
f. สำหรับเข้าเรียน ระดับ ป.ตรี TOEFL 80 หรือ IELTS 6.0 สำหรับเข้าเรียน ป. โท IELTS 6.5/ TOEFL 90   หรือ สำหรับการเรียน preparation/foundation course  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL internet based 60 IELTS 5.0

g. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น
h. สูติบัตร (ใบเกิด) และเอกสารการแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

2. เข้าไปเช็คฐานข้อมูลโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศเนเธอร์แลนด์

ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และคอร์สระยะสั้น ในทุกสาขาวิชา และทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ที่ study finder โปรแกรมการศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ล้วนเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์แล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม นัฟฟิคเนโซสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ส่วนการเรียนปริญญาเอก เป็นการทำงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเสนอโครงการเข้าไปคุยกับอาจารย์ ไม่มีเกณฑ์รับสมัครตายตัว แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งมีเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิจัยอยู่แล้ว นักศึกษาสามารถเช็คจากในเว็บของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ตลอด

3. เมื่อเลือกสาขาวิชาที่คุณสนใจ และมหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครแล้ว สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยโดยอัพโหลดเอกสารการสมัครเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ บางมหาวิทยาลัยจะแนะนำให้คุณสมัครผ่านเว็บไซท์ www.studielink.nl ซึ่งเป็นเว็บกลางในการสมัครมหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์

4. หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร ใบสมัคร หรือรายละเอียดอื่นๆให้ติดต่อโดยตรงไปยัง Admission office หรือ International Office ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือติดต่อนัฟฟิค เนโซสำหรับความช่วยเหลืออื่นๆได้ โทร. 02-2526088

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Apr 18, 2017 04:28 AM