เกณฑ์เข้าเรียนที่ประเทศฮอลแลนด์

เรียนปริญญาโทในฮอลแลนด์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

หากต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรชั้นอุดมศึกษาในฮอลแลนด์ อันดับแรกให้ค้นหาสาขาวิชาที่สนใจในฐานข้อมูล แล้วติดต่อสถาบันที่เปิดสอน ทางสถาบันสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าหลักสูตรที่ท่านสนใจมีเกณฑ์การรับนักศึกษาอย่างไรบ้าง

โดยปกติแล้วเกณฑ์การรับนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีคือ ต้องจบชั้นมัธยมศึกษา ในระดับที่กำหนดไว้โดยสถาบัน

ในบางสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีจำกัด และมีการกำหนดโควต้าการรับเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีบางหลักสูตร เช่น ศิลปศาสตร์ ที่ทางสถาบันอาจเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆเข้ามา

สำหรับการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ท่านจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นอย่างน้อย

หากท่านไม่มั่นใจว่าวุฒิที่ท่านมีนั้นเพียงพอที่จะสมัครเข้าสถาบันที่่ต้องการได้หรือไม่ ท่านสามารถนำวุฒินั้นมาเทียบได้ที่ เว็บไซต์ Nuffic

ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จำเป็นจะต้องพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL โดยคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ TOEFL 550 คะแนน (ทำข้อสอบแบบกระดาษ) หรือ 213 คะแนน (ข้อสอบทางคอมพิวเตอร์)  ส่วน IELTS คะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ 6.0

สามารถดูข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับแต่ละหลักสูตรหรือคอร์สได้จาก ฐานข้อมูลหลักสูตรการศึกษานานาชาติ

นอกจากวุฒิการศึกษา และภาษาอังกฤษแล้ว อีกเอกสารหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ motivation letter หรือจดหมายแนะนำตัวที่นักเรียนแต่ละคนควรจะเขียนให้มหาวิทยาลัยที่สมัครแต่ละที่ โดยเนื้อหาหลักคือจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงอยากเรียนวิชานี้ และเหตุผลที่มหาวิทยาลัยควรจะเลือกท่านเข้าเป็นนักศึกษา

หลักสูตรเตรียมหาวิทยาลัย

บางครั้งวุฒิการศึกษาที่ท่านมีอาจไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่เลือก ท่านจึงต้องศึกษาหลักสูตรเตรียมก่อนเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

สถาบันอุดมศึกษาในฮอลแลนด์ที่ท่านเลือกสามารถออกหนังสือรับเข้าศึกษา (Letter of Acceptance) แบบมีเงื่อนไขให้ได้ (conditional offer) จากนั้นกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฮอลแลนด์จะอนุญาตให้ท่านเดินทางมาเนเธอร์แลนด์ได้ 1 ปีก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย (Foundation course) และสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้

หลังจากสอบผ่านแล้ว หนังสือรับเข้าศึกษาจะเปลี่ยนสถานะเป็นหนังสือยืนยันการรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยได้ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย (193.6 kB) (ภาษาอังกฤษ)(193 kB)

 

 

 

last modified Jan 18, 2016 06:23 AM