เรียนต่อปริญญาเอกในฮอลแลนด์ (PhD)

วิธีการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาเอกในฮอลแลนด์

เรียนต่อปริญญาเอกในฮอลแลนด์

การเรียนปริญญาเอกในฮออลแลนด์หมายถึงการใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปีในการดำเนินการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดเวลานี้ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้า  ปริญญาเอกในฮอลแลนด์ไม่ได้อ้างอิงในฐานะการศึกษา แต่เป็นการวิจัยอย่างจริงจังและผู้สมัครระดับปริญญาเอกในประเทศเนเธอร์แลนด์มักจะได้รับค่าจ้างด้วย

ทำไมถึงเลือกไปต่อปริญญาเอกที่ฮอลแลนด์ ?

เพราะฮอลแลนด์มี:

•บัณฑิตวิทยาลัยที่ดีเยี่ยม

•ความหลากหลายของสาขาการวิจัยและความร่วมมือที่กว้างขวางทางด้านสหวิทยาการ

•งานวิจัยระดับโลก: มหาวิทยาลัยวิจัย 11 แห่งของฮอลแลนด์ติดอยู่ภายใน 200 อันดับต้นของโลกในปี 2014  ของ Times Higher Education

•สัญญาว่าจ้างส่วนใหญ่จะมีค่าตอนแทนเป็นเงินให้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

โรงเรียนการวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยหรือโรงเรียนการวิจัย  โรงเรียนการวิจัยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยหลายแห่งและสถาบันการวิจัย  ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดภายในมหาวิทยาลัยเอง  ทั้งสองแห่งมีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจที่นำเสนอ tailor made study program การเรียนในระดับปริญญาโท การสัมมนาและการประชุม

ปริญญาเอกของประเทศฮอลแลนด์ได้รับการยกย่อง

เมื่อวิทยานิพนธ์ของคุณได้รับการอนุมัติเพื่อตีพิมพ์คุณจะเข้าร่วมการตอบคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณและจะได้รับปริญญาเอกในพิธีการนี้ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา  ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชาวดัตช์ได้รับการยกย่องเพราะมาตรฐานการศึกษาที่สูง เนเธอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับประเทศที่ดีเยี่ยมสำหรับจำนวนของสิ่งพิมพ์ต่อนักวิจัยเป็นอันดับที่ 2 และผลกระทบของการวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นอันดับที่ 4

ปริญญาเอกให้อะไรคุณได้บ้าง?

ในฮอลแลนด์งานวิจัยจะดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวิจัย สถาบันการวิจัยและ บริษัท แต่มหาวิทยาลัยวิจัยเท่านั้นสามารถมอบปริญญาเอกให้แก่คุณได้  ส่วนสถาบันการวิจัยอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยวิจัยอาจมีตำแหน่งระดับปริญญาเอกให้แก่คุณได้

การรับนักศึกษาปริญญาเอกส่วนใหญ่มักจะได้รับการโฆษณาบนกระดานงานเช่น  Academic Transfer  ในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรือบนกระดานแจ้งที่สถาบันอื่น ๆ ถ้าคุณเห็นตำแหน่งระดับปริญญาเอกที่คุณสนใจติดต่อสถาบันการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร

 ข้อเสนองานวิจัยของคุณเอง

 

หากคุณมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถหาตำแหน่งว่างที่ตรงกันได้  คุณอาจเสนอความคิดของคุณเพื่อการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยหรือกลุ่มงานวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องและสามารถที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนได้

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ May 13, 2016 01:27 PM