นัฟฟิค เนโซ ประเทศไทย

เรียนต่อฮอลแลนด์ ทุนการศึกษา

นัฟฟิค เนโซ ประเทศไทย (Nuffic Neso Netherlands Education Support Office) เปิดทำการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2009 โดยมีตัวแทนจากภาครัฐทั้งจากประเทศเนเธอร์แลนด์และจากประเทศไทยเข้าร่วมพิธี ได้แก่ ท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย รองผู้อำนวยการ สำนักงานอุดมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประธานของ Nuffic และ คุณซูเฮียรมัน พัทโม่ ผู้อำนวยการนัฟฟิค เนโซประเทศไทย

นัฟฟิค เนโซประเทศไทย มีภารกิจหลัก 4 อย่างได้แก่

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้กับนักเรียนไทย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยสำหรับนักเรียนดัตช์

2. สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยดัตช์ สร้างให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน คณาจารย์และความร่วมมือด้านงานวิจัย

3. เก็บข้อมูลและวิจัยตลาดเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียนไทย

4.จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าที่เคยไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์และกลับมาที่ประเทศไทยแล้ว เพื่อสร้างให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นทูตของการเรียนต่อฮอลแลนด์

 

last modified Feb 27, 2013 09:29 AM