ติดต่อ / contact details

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศฮอลแลนด์ ศูนย์การศึกษาต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ซอย ต้นสน เลขที่ 15, เพลินจิต ปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 02-2526088 Email: info@nesothailand.org www.facebook.com/NufficNesoThailand