ทุน DUO Thailand

ทุนการศึกษา, study abroad in Holland, เรียนต่อต่างประเทศ, holland, netherlands

สาขาที่เปิดให้สมัครทุนแลกเปลี่ยน ประกอบไปด้วย
- Alternative Energy
- Biotechnology/Food Technology
- Health Sciences
- Wood Technology
- Information and Communication Technology
- Logistics and Supply Chain Management
- Engineering
- European Law
- Intellectual Property Law
- Energy Economics

tulip behindthe scene

ใครที่สนใจจะรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
- มีสัญชาติไทย
- ผลการเรียนระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2.75 และระดับปริญญาโท 3.25
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
- ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ )
- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
- สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
- จดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัยให้รับทุน
- จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในยุโรป
Record of DUO-Thailand

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆของทุนการศึกษา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นี้ ใครที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนในยุโรปก็อย่าพลาดกันนะครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดทุน
Teeratorn Likhitphongsathorn
Office of the Higher Education Commission
328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, THAILAND
Tel: +66 2 610 5463
E-mail: teeratorn@mua.go.th, teeratorn.lk@gmail.com


last modified May 13, 2013 12:05 PM