ทุน NFP (Netherlands Fellowship Programme)

ทุนการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก คอร์สระยะสั้น study abroad in Holland

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) เป็นทุนที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กรของประเทศกำลัง พัฒนาทั่วโลก โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานระดับกลางขององค์กรนั้นๆ

ทุน NFP ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้งบประมาณการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โปรแกรมต่างๆของ NFP

1. ทุนสำหรับระดับปริญญาโท 

2. ทุนสำหรับระดับปริญญาเอก

3. ทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น

ทุน NFP เป็นทุนที่มอบให้สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วอย่างน้อยสองปี และทางนายจ้างมีความประสงค์จะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้กลับมาใช้ใน ตำแหน่งงาน 

โดยเงื่อนไขอย่างแรกคือจะต้องให้ทางองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ ออกจดหมายรับรองให้ได้ว่า ช่วงที่ลาไปศึกษาต่อนั้น จะยังเก็บตำแหน่งงานไว้ให้ จะจ่ายเงินเดือนให้ (เป็นจำนวนเท่าไร แล้วแต่ตกลง) และจะให้กลับเข้ามาทำงานที่องค์กรนั้นได้หลังจากเรียนจบกลับมาแล้ว

ข้อที่สอง คือผู้สมัครทุนนั้นต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ในสาขาที่ทางทุน NFP กำหนดให้มีสิทธิ์รับทุนเท่านั้น

ฉะนั้น ขั้นตอนแรกคือต้องสมัครไปที่มหาวิทยาลัยในสาขาที่ท่านต้องการก่อน ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาโท เอก หรือคอร์สระยะสั้น หลังจากที่ท่านได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ท่านจะต้องแสดงความจำนงกับมหาวิทยาลัยให้ออกจดหมายเสนอชื่อท่านเข้ารับทุน โดยจดหมายนี้ต้องนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเอกสารสมัครรับ

วิธีการสมัครทุนNFP

ท่านสมัครทุน NFP  "เริ่มต้นวันที่ 4 กันยายน" ต้นไป และ "ต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง"

  1. Find a course.
  2. Contact the Dutch higher education institution which offers the NFP-qualified course of your choice for application procedures.


ท่านสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงเรืองสมัครอทุน NFP ขอข้อมูล และขั้นตอนในการสมัค  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.nuffic.nl/nfp

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณพรชลิตดา ดาห์ลัน (ดาวิส) เจ้าหน้าที่ดูแลทุน NFP ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ โทร. 02-309 5231 หรืออีเมล pornchalitda.dahlan@minbuza.nl

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ May 11, 2016 08:41 AM