Holland Scholarship

ประกาศทุนใหม่ สมัครทุนการศึกษาในประเทศฮอลแลนด์! ได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ วันสุดท้ายในการสมัครทุนการศึกษา Holland Scholarship วันที่ 1 กุมภาพันธ์ หรือ 1 พฤษภาคม 2019

ทำไมคุฌต้องเลือกฮอลแลนด์

  • ระบบการศึกษายอดเยียมอันดับโลก
  • คุณจะมีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์
  • คุณจะได้รับการมีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ
  • คุณสามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
  • คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ

 hollandscholarship

ทูนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000  ซึ่งคุณจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษาของคุณ 

วิธีการสมัคร

เข้า studyfinder เพือเลือกโปรแกรม ป.ตรี หรือ ป.โท

คุณสามารถสมัครทุนการศึกษาฮอลแลนด์ที่มหาวิทยาลัยดัตช์ที่คุณเลือก และ ค้นหาโปรแกรมที particpating institutions and study programmes

a. Participating research universities  มหาวิทยาลัยวิจัยเน้นวิชาการ เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ปริญญาเอก )
b. Participating universities of applied sciences ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท)

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

และสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรงค่ะ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษาที่เว๊บไชด์  Holland Scholarship  คุณสามารถที่จะค้นหาภาพรวมของการการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อ 

Deadline:  วันสิ้นสุดการรับสมัครทุนการศึกษาวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2019 หรือ พฤษภาคม 2019

For English language please visit:   Holland Scholarship or  http://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship.pdf


เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Sep 27, 2018 10:05 AM