ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ถ้าคุณกำลังตัดสินใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ  MBA ที่ฮอลแลนด์ ? Orange Tulip จะช่วยคุณตามความฝันนี้!

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์  ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะนำเสนอมากขึ้นถึง  40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA เช่นเดียวกับแพทย์ประสาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)  

ส่งอีเมลที่ :  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

Download  OTS Thailand OTS applicationform 2018(38 kB)  

ขั้นตอนการสมัคร

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

  • สัญชาติไทย
  • สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
  • กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018
  • ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
  • ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0  ในการสอบ IELTS,  80 สำหรับ TOEFL-iBT;  ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5  92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
  • ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

 

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม Orange Tulip Scholarship

Amsterdam Business School  (ปริญญาโทด้าน Finance MBA)

Amsterdam University of Arts (ปริญญาโท)

Rotterdam School of Management - Erasmus University   (MBA Business programmmes) ประกาศทุนปีการศึกษา 2018 

Hanze University of Applied Sciences (ทุกคณะระดับปริญญาโท communication, business MBA)

Holland International Study Centre (university pathway /foundation school pre course)

Insititute of Social Sciences (ทุกคณะระดับปริญญาโท) 

Maastricht University ปริญญาโท ด้าน law, Msc)

Maastricht School of Management (ทุกคณะระดับปริญญาโท)

Nyenrode University ปริญญาโท ด้าน Business  และ MBA

Radboud University ปริญญาโท ด้าน law,

Rotterdam Business School (ทุกคณะระดับปริญญาโท)

Saxion University of Applied Sciences  ( ทุกคณะระดับปริญญาตรี )

TIAS School for Business and Society (MBA MSc Business Administration)
Tio University of Applied Sciences (ปริญญาตรีด้าน  Hotel, tourism and event management )

The Hague University of Applied Sciences (ทุกคณะระดับปริญญาตรี)

Tilburg University (ทุกคณะระดับปริญญาโท )

University of Groningen ( ปริญญาโท ด้าน law, Msc)

University of Groningen ( ปริญญาโท ด้าน Medicial sciences) 

Wittenborg University of Applied Sciences (ปริญญาโท และ ปริญญาตรี)

Zuyd University of Applied Sciences ( post bachelor healthcare)

Zuyd University of applied Sciences ( ปริญญาตรีด้าน) European Studies  Bachelor

Hotel Management ป.ตรี

 Interdisciplinary Arts ป.ตรี

International Business ป.ตรี

Music Bachelor/Master ป.ตรี / ป.โท 

Interior Architecture ป.โท


 

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Nov 17, 2017 04:57 PM