ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ถ้าคุณกำลังตัดสินใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ  MBA ที่ฮอลแลนด์ ? Orange Tulip จะช่วยคุณตามความฝันนี้!

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์  ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะนำเสนอมากขึ้นถึง  40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA เช่นเดียวกับแพทย์ประสาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2017 หรือ 1 เมษายน 2017 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)  

ส่งอีเมลที่ :  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

Download  OTS Thailand OTS applicationform 2017  (45 kB)

ขั้นตอนการสมัคร

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

  • สัญชาติไทย
  • สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
  • กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือ 1 เมษายน 2017
  • ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
  • ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0  ในการสอบ IELTS,  80 สำหรับ TOEFL-iBT;  ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5  92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
  • ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

 

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม Orange Tulip Scholarship

Amsterdam Business School  (ปริญญาโท)

Amsterdam University of Arts (ปริญญาโท)

Rotterdam School of Management - Erasmus University   (MBA Business programmmes )

Hanze University of Applied Sciences (ปริญญาโท)

Holland International Study Centre (university pathway /foundation school)

Insititute of Social Sciences (ยังไม่ประกาศทุน)

Maastricht University (ยังไม่ประกาศทุน)

Maastricht School of Management (ปริญญาโท)

Nyenrode University (ยังไม่ประกาศทุน)

Radboud University (ปริญญาโท)

Rotterdam Business School (ปริญญาโท)

Saxion University of Applied Sciences  ( ปริญญาตรี )

Tio University of Applied Sciences (ปริญญาตรี Hotel, tourism and event management )

The Hague University of Applied Sciences (ปริญญาตรี)

Tilburg University (ปริญญาโท)

University of Groningen ( ปริญญาโท ด้าน law, Msc)

University of Groningen ( ปริญญาโท ด้าน Medicial sciences) 

Wittenborg University of Applied Sciences (ปริญญาโท และ ปริญญาตรี)

Zuyd University of Applied Sciences (healthcare)

Zuyd University of applied Sciences ( ปริญญาตรี) European Studies  Bachelor

Hotel Management ป.ตรี

 Interdisciplinary Arts ป.ตรี

International Business ป.ตรี

Music Bachelor/Master ป.ตรี / ป.โท 

Interior Architecture ป.โท


 

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Oct 25, 2016 08:24 AM
Was this information useful?