8 เหตุผลที่คุณควรไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

8 เหตุผลที่คุณควรไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

1 ใน 10 นักศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นนักศึกษาต่างชาติ เนเธอร์แลนด์มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 90,000 คนและมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี  เหตุผลที่คุณควรไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์

1)      มีโปรแกรมการสอนในภาษาอังกฤษมากกว่า 2,100 โปรแกรม   มหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีโปรแกรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุดในยุโรป นอกจากนั้น 95% ของคนดัชต์พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง จึงทำให้ง่ายขึ้นในการสนทนาในชีวิตประจำวัน

2)      ได้คุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดและคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ใช้จ่าย  สถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มีคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จัก ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ถือได้ว่าถูกกว่าประเทศที่ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก

3)      เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาต่างชาติ เนเธอร์แลนด์มีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆทั่วโลก ชาวดัชต์เป็นชนชาติที่เปิดต้อนรับวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง มีใจกว้างและตรงไปตรงมา จึงเป็นการง่ายที่จะพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับชาวดัชต์

4)      พัฒนาทักษะและประสบความสำเร็จ การเรียนการสอนของชาวดัชต์จะเน้นศูนย์กลางที่ตัวนักศึกษา การไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์คือการฝึกฝน พัฒนาทักษะการแสดงความคิดเห็น เปิดใจกว้างและพัฒนาในด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

5)      การอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุดในโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากประเทศหนึ่งในยุโรปตาม 2016 Global Peace index และถูกจัดให้อยู่ในประเทศที่มีความสุขใน 10 อันดับแรกในโลก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ OECD’s Better Life Index

6)      เดินทางทั่วยุโรปอย่างง่ายดาย การเดินทางไปประเทศต่างๆในยุโรปทำได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ 3 ชั่วโมงคุณก็ไปถึงปารีส ถ้าจะเดินทางไป ลอนดอน หรือ เบอร์ลิน ก็เพียงแค่ 5 หรือ 6 ขั่วโมงในการเดินทางโดยรถไฟ เนเธอร์แลนด์ถือเป็นประตูด่านแรกของยุโรป

7)      เปิดโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของโลก มีสินค้าที่จำหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น Philips , Heineken , KLM , Shell , ING และ Unilever  เนเธอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการน้ำ ศิลปและการออกแบบ ด้านการขนส่งและด้านพลังงานทดแทน

เริ่มต้นอาชีพในประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากจบการศึกษา นโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครใบอนุญาตพักอาศัยภายใน 1 ปี เพื่อจะหางานหรือเริ่มต้นธุรกิจภายใน 3 ปีหลังจากจบการศึกษาได้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Orientation year และสามารถดูรายละเอียดการหางานได้ที่เว๊บไซด์ Career in Holland และเข้าร่วมเป็นสมาชิก Holland Alumni network เพื่อสร้างโอกาส

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Apr 04, 2017 11:45 AM