รางวัลโนเบล

รางวัลโนเบล- นักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ การศึกษาในประเทศฮอลแลนด์

การศึกษาของชาวดัตช์ในระดับอุดมศึกษามีชื่อเสียงไปทั่วโลก เมื่อพิจารณาถึง วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  นอกเหนือจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเช่น   Albert Einstein,  ดัตช์ยังมีนักวิจัยหลายคนที่ได้รับรางวัลโนเบลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

 Alfred Nobel

Alfred Nobel (Copyright - the Nobel Foundation)

ผลงานโดดเด่นสำหรับมวลมนุษย์อยู่ในสาขา ฟิสิกส์ เคมี  สรีรวิทยาหรือการแพทย์, สันติภาพและเศรษฐศาสตร์

The Netherlands 

  1. ผู้ชนะรางวัลโนเบิล ไพรซ์ สาขาฟิสิกส์   (9 )
  2. ผู้ชนะรางวัลโนเบิล ไพรซ์ สาขาเคมี  (4)
  3. ผู้ชนะรางวัลโนเบิล ไพรซ์ สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (2)
  4. ผู้ชนะรางวัลโนเบิล ไพรซ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (2)
  5. ผู้ชนะราลวัลโนเบิล ไพรซ์ สาขาสันติภาพ (1)


มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ ทีได้

Leiden University                                                                                                                                                                                  University of Amsterdam                                                                                                                                                                   Erasmus University                                                                                                                                                                               Delft Technical University                                                                                                                                                                    Utrecht University                                                                                                                                                                               University of Groningen                                                                                                                                                                     Radboud University

List of nobelprize by country 

source: Nobel Prize Foundation

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Feb 06, 2015 05:18 AM