Study abroad in Holland

study abroad in Holland ประเทศนี้สุดยอดจริงๆ เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หาทุนการศึกษาได้จากหลากหลายแหล่งทุน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือเรียกชื่อเล่นว่าฮอลแลนด์ เป็นประเทศเล็กๆที่ผู้คนรักการพูดคุยถกเถียงกันอย่างมาก สามารถคุยกันอย่างตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ คนดัชท์เชื่อว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตั้งแต่แรก จะช่วยให้ประเทศชาติเกิดผลประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศร่วมกันได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องเกิดปัญหาในภายหลัง

ฉะนั้นจึงทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีพื้นที่ 25% ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล สามารถสร้างเขื่อนมากั้นน้ำ ทำแผ่นดินให้แห้ง เพื่อใช้อยู่อาศัย สร้างแผ่นดินเพิ่มเติม และเอามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ และนอกจากนี้ยังสร้างระบบการจัดการน้ำ ทำน้ำจืดใช้ในประเทศได้อย่างน่าทึ่ง เพราะได้วางแผนล่วงหน้ากันตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ต้องมีปัญหาน้ำท่วม หรือ ตกลงกันไม่ได้ว่าจะปิดประตูเขื่อนหรือจะเปิดประตูกั้นน้ำ เนื่องจากความไม่เข้าใจกันและขาดการสื่อสารกัน 

การไปเรียนต่างประเทศ study abroad in Holland สามารถเปิดโลกให้เราได้ทราบสิ่งใหม่ๆอีกมากมาย ได้เห็นวัฒนธรรมและรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนกับเรียนในประเทศตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ได้ไปอยู่ในวัฒนธรรมที่แปลกไป และต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ

นักเรียนนักศึกษาไทย อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับการที่โปรเฟสเซอร์ชาวดัชท์ พูดแสดงความคิดเห็นตรงๆว่า รายงานที่ทำไปนั้น ดีหรือไม่ดีอย่างไร นักศึกษา ถ้าไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นและยกเหตุผลมาโต้แย้งได้เช่นกัน เพราะคนดัชท์เชื่อว่า การบอกไปตรงๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม ไม่ต้องเกรงใจ จะช่วยสร้างทักษะการคิดเป็นตรรกะ และจะช่วยประหยัดเวลาของทุกฝ่ายได้

กล้าเลือกเรียนต่อฮอลแลนด์ study abroad in Holland ฮอลแลนด์จะเปลี่ยนคุณ คุณจะเปลี่ยนโลก

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Sep 02, 2013 09:39 AM